• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

SKW gecertificeerd VvE Beheerder (BRL5016)

De beheerders van Zomer VvE Beheer beschikken over jarenlange ervaring in  het VvE beheer. Zomer VvE Beheer heeft haar kwaliteitssysteem laten certificeren door SKW Certificatie en beschikt daarmee over de hoogst haalbare kwaliteitsstandaarden in de branche.

Certificering betekent dat de werkwijze van Zomer VvE Beheer jaarlijks door SKW Certificatie gecontroleerd wordt. Deze controle vindt plaats op basis van de beoordelingsrichtlijn BRL5016, waarin de kwaliteitseisen voor een VvE beheerder vastliggen. Anders dan bij een ISO certificering gaat het daarbij niet alleen om de vraag of alle procedures netjes beschreven zijn, maar ook om de vraag of dat tot een goed beheerproduct leidt. Het geeft een extra waarborg dat Zomer VvE Beheer de dienstverlening vormgeeft met concrete kennis van de wet, de splitsingsakte, het reglement van de VvE en de bouwkundige staat van het gebouw en dat de beheerders in deze ook deskundig zijn.

Klik hier voor de certificering gegevens.

 

Aangesloten bij Vastgoed Management Nederland (VGM NL)

Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) is dé belangenbehartiger voor VvE- en vastgoedmanagers in Nederland. De vereniging vertegenwoordigt meer dan honderd ondernemingen, hier werken meer dan 3 duizend vastgoedprofessionals. Een belangrijke doelstelling van VGM NL is de positie en autoriteit van de VvE manager te versterken door te verenigen en een gezamenlijke stem te laten horen richting VvE bestuurders & appartementseigenaren, beleidsmakers en politiek. We trekken samen op en maken een vuist waar dat individueel niet mogelijk is.

Doelen & strategie VGM NL:
1. Belangenbehartiging, modelcontracten & risicobeheersing
2. Delen van informatie, data & kennis
3. Communiceren over VvE management en de rol van VGM NL

Klik hier voor de certificering gegevens.

 

Aangesloten bij de geschillencommissie VvE Management Zakelijk

Zomer VvE beheer is aangesloten bij de Geschillencommissie VvE Management Zakelijk. Iedere VvE kan daar een niet opgelost geschil inzake de overeengekomen dienstverlening aanhangig maken waarna de geschillencommissie een bindend advies geeft. Geen van de door ons beheerde VvE’s heeft zich eerder genoodzaakt gezien gebruik te maken de Geschillencommissie.
Vanaf 1 april 2013 is de Geschillencommissie VvE management, die in opdracht van VGM NL is ondergebracht bij SGB (Geschillencommissie Beroep Bedrijf te Den Haag) operationeel. Bij conflicten kan een VvE bestuur de Geschillencommissie VvE Management inschakelen.

Klik hier voor de certificering gegevens.

 

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten

Zomer VvE beheer is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Wij bemiddelen bij het tot stand komen van verzekeringen voor Verenigingen van Eigenaren. Wij adviseren niet zelf; dat gedeelte verzorgt onze samenwerkingspartner Meijers Assurantiën B.V.

Klik hier voor de registratie gegevens.