• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg


Administratief VvE Beheer

Jaarlijks komen er bij het beheer van een VvE behoorlijk wat activiteiten voor. Door het uitbesteden van de organisatie van uw VvE aan Zomer VvE Beheer heeft u geen omkijken meer naar zaken als het organiseren van ledenvergaderingen, het opstellen van financiële jaarstukken, begrotingen en de conditiemeting van de technische staat van het gebouw. Zomer VvE beheer bewaakt de voortgang en planning van de jaarlijkse VvE activiteiten. Onder de diensten met betrekking tot het administratief beheer wordt o.a. verstaan:

  • Het organiseren en notuleren van de Ledenvergadering;
  • Het verzorgen van de uitnodigingen, daaronder begrepen de agenda, voor de ledenvergadering en digitaal beschikbaar stellen van overige vergaderstukken;
  • Het (laten) uitvoeren van werkzaamheden verband houdende met de door de ledenvergadering genomen besluiten, passend binnen de werkzaamheden van de beheerovereenkomst;
  • Het desgewenst bijwonen van een bestuursvergadering van de VvE;
  • De afhandeling van schadeclaims met assurantietussenpersonen en verzekeringsmaatschappijen;
  • Het aanleggen en bijhouden van een register van eigenaars;
  • Het namens de VvE begeleiden van eigendomsoverdrachten van appartementsrechten.