• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg


Professionele ondersteuning bij het onderhoud aan uw gebouwen

De basis van elke VvE is het goed onderhouden van het gebouw of de gebouwen. Dit kan zijn van liftonderhoud tot kozijnen vervangen en het installeren van zonnepanelen voor de VvE. Daar komt echter wel veel bij kijken en niet iedere VvE beschikt over de technische kennis en ervaring om weloverwogen keuzes te maken. Zoals bij:

 • Inspecties aan het gebouw;
 • Het uitbesteden van noodzakelijk onderhoud;
 • Schadeafwikkelingen;
 • De begeleiding van groot onderhoud;
 • Het vergelijken van bouwkundige of installatietechnische offertes.

Wij hebben de expertise van elk type VvE om u hierbij te ondersteunen. Of het nu gaat om een groot appartementencomplex, een winkelcentrum, een portiekflat of parkeergarage. Het technisch en bouwkundig VvE beheer altijd afgestemd op en bij voorkeur uitgevoerd in combinatie met het financieel VvE beheer. Uiteraard zijn wij in geval van calamiteiten 24/7 bereikbaar!


Veel of weinig uitbesteden: u kiest.

Uiteraard kunt u, afhankelijk van uw behoefte, zelf bepalen welke ondersteuning u wenst.


Reparatieonderhoud

 • Het behandelen en registreren van reparatieverzoeken met betrekking tot het dagelijks onderhoud van het gebouw tot een bedrag van € 10.000,=;
 • Het behandelen en registreren van schademeldingen van eigenaren tot een bedrag van € 10.000,=;
 • Het inschakelen van een onderhoudsbedrijf of contractpartij voor uitvoering van de reparatie of schadeherstel. De betrokken aannemer wordt opgedragen om binnen één werkdag een afspraak te maken;
 • Het zo nodig informeren van betrokken bewoners;
 • Het controleren van uitgevoerde werkzaamheden op basis van steekproeven;
 • Het controleren van de facturen met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden;
 • Het betaalbaar stellen van de door de VvE geaccordeerde facturen;
 • Het na goedkeuring van en voor rekening van de VvE laten aanbrengen van een sleutelkluis nabij de ingang van het gebouw;
 • Het buiten kantoortijden 24 uur per dag / 7 dagen per week inschakelen van een onderhoudspartij voor calamiteiten (uitsluitend na telefonische melding).


Contractbeheer

 • Het adviseren van de VvE over de benodigde onderhouds- en dienstencontracten;
 • Het adviseren over en het selecteren van leveranciers en aanvragen van offertes;
 • Het beoordelen van de offertes en opstellen van een gunningsadvies voor het bestuur;
 • Het namens de VvE afsluiten van contracten met leveranciers;
 • Het toezien op de uitvoering van contracten, zo nodig door middel van steekproefsgewijze controles;
 • Het beoordelen van contracten in relatie tot gewijzigde voorwaarden of tarieven van contractpartijen;
 • Het evalueren van contracten in relatie tot additionele kosten en/of storingen;
 • Het controleren en betaalbaar stellen van de facturen m.b.t. de contractwerkzaamheden.

Onderhoudscontracten in relatie tot preventief onderhoud, verhelpen van storingen, controles en keuringen t.b.v. collectieve installaties zoals liften, luchtbehandelingsinstallaties, GSO, deurbelinstallaties, brandmeldinstallaties, beveiligingssystemen, automatische deuren, speedgates en slagbomen, verwarmingsinstallaties, warmtemeting, hydrofoor, warm- en koud waterinstallaties, dakgoten, daken, afvoeren.

Dienstencontracten in relatie tot diensten ten behoeve van het gebouw en het bijbehorende terrein zoals schoonmaak, tuinonderhoud en huismeesterdiensten.